Posts

Showing posts from April, 2017

Ако има град, който да заслужава най-малко да бъде столица на българското княжество, то е Пловдив

Представям на вашето внимание един крайно любопитен откъс от писмо на Григор Начович до Марин Дринов от първата половина на 1878 г. По това време бъдещият политик и дипломат се намира в Пловдив и споделя своите впечатления от града с проф. Дринов. Поздрав за всички приятели от Пловдив. 

„Бае Дринов, … Ако да има град, който да заслужава най-малко да бъде столица на българското княжество, то е Пловдив. Тука българи съвършено няма, съвършено! Разбирам такива българи, които поне да се радват на освобождението ни, да чувствоват български. Старите, от първия до последния, са изедници и им е криво, дето чорбажилъкът им се прекрати, някои от тях даже открито говорят, че не са благодарни от новия порядок, а един отишел и да иска паспорт да са присели с фамилията си в Цариград при любезните си турци. Младите всичките са заспали и по-гърци, отколкото българи: майките им гъркини, в дома си гръцки приказват, там гръцкият език е по-фамилиарен и това го казват само за оние (5/6), които са налице, ко…