Posts

Showing posts from October, 2017

Един интересен документ за политиката на България към българите в Османската империя

Image
Министерство на Външните Работи и Изповеданията


Отделение: Политическо                                                                 София, 23 февруари 1899 г. Номер 703                                                                                          Поверително


Господине Агенте,

Двама жители от с. Дуган-Хисар, Дедегачка каза, живущи временно в Стара Загова – Петко Киров Сираков и Петко Недялков с прошение до повереното ми Министерство, като излагат, че те и още 20 семейства от гр. Ферре и селата Окуф и Дуган-Хисар, искали да се преселят в България, но че Турското правителство им запретило, молят Министерството да се застъпи за тях и им издействува от турските власти разрешение за изселването им.
Този не е първий случай, гдето групи от български семейства са искали да се изселят от Турция. Българското правителство всякога е отказвало каквото и да е съдействие в това отношение и даже е полагало всевъзможни старания за да отклони такива семейства от намерението им да се изселят. …

Другото лице на поета Яворов

Image
Днес ще ви разкажем една не особено приятна история от освободителното движение на българите в Македония. С началото на новото двадесето столетие се ожесточават борбите между различните крила в революционното движение. Стига се до въоръжени сблъсъци между чети на Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО) и на  Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК), в които от братска ръка загиват редица храбри българи. В началото на 1902 г. Върховният комитет възлага на офицерите от българската армия Софроний Стоянов и Константин Кондов, съвместно с представителя на Вътрешната организация Гоце Делчев да извършат анкета сред населението в проблемните райони, за да се изясни кой е виновен за братоубийствените сблъсъци. През втората половина на месеца, начело на сборна чета от 29 души, офицерите преминават границата, за да се срещнат с Гоце във вътрешността на Османската империя. По пътя се натъкват на заложен от уважавания поет Пейо Яворов капан, с който той се опитва, манипулир…