Posts

Showing posts from November, 2017

Един документ за отношението на Османската империя към Княжество България в края на 1900 г.

Image
До Търговското Агентство на България в Дедеагач

Ваше Благородие,
Тъй като България е една подвластна провинция на Турската Империя, имам чест да Ви уведомя, че Вий, като се поканихте на определения час за нейните поданици и чиновници, трябва да присъствате заедно с тях на молебена, който ще се извърши в дома на Управлението на Негово Императорско Величество Августейшия ни Господар, което присъствие Ви се налага по службата Ви и длъжността на подчиненост. Всяка отговорност, която би поизлязла от противното Ви поведение, явявам Ви, още от сега, че остава върху Вас.
25.11.1316 (1900) г.
Дедеагачки Мютесариф (окръжен управител)
Мехмед Мохарем