Един документ за отношението на Османската империя към Княжество България в края на 1900 г.


До Търговското Агентство на България в Дедеагач


Ваше Благородие,

Тъй като България е една подвластна провинция на Турската Империя, имам чест да Ви уведомя, че Вий, като се поканихте на определения час за нейните поданици и чиновници, трябва да присъствате заедно с тях на молебена, който ще се извърши в дома на Управлението на Негово Императорско Величество Августейшия ни Господар, което присъствие Ви се налага по службата Ви и длъжността на подчиненост. Всяка отговорност, която би поизлязла от противното Ви поведение, явявам Ви, още от сега, че остава върху Вас.

25.11.1316 (1900) г.

Дедеагачки Мютесариф (окръжен управител)

Мехмед МохаремComments

Popular posts from this blog

Истинското лице на Иван Гарванов

Другото лице на поета Яворов

За премахването на паметниците на комунистическия режим